Klachten

Bent u tevreden? Vertel het een ander! Bent u ontevreden vertel het ons!

Indien u klachten of opmerkingen heeft n.a.v. onze producten of dienstverlening dan kunt u deze kenbaar maken per email aan:


Vermeld u daarbij in de onderwerp regel aub dat het een klacht betreft.

Klachten dient u te voorzien van de persoonsgegevens van de persoon in kwestie, we vragen u om voorletters, achternaam en telefoonnummer te specificeren in uw klacht. De klacht wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen waarna persoonlijke terugkoppeling aan u plaats vind.