Audiogram

Een audiogram wordt gebruikt om uw gehoor in kaart te brengen. Een algehele gehoortest in onze winkel bestaat onder andere uit testen met de uitkomst in een audiogram. We hebben dan snel voor u duidelijk of een hoortoestel u kan helpen weer optimaal te horen.
Wat zegt een audiogram?

Onze audiciens zetten uw gehoor uit in een audiogram met horizontaal de frequentie in Herz (aantal trillingen van geluid) en verticaal de intensiteit in Decibel (het volume). Bij elke frequentie wordt de minimale geluidsintensiteit gemeten, waarbij u een toon nog kunt horen en deze wordt in de grafiek gezet. Hoe hoger de lijn, des te zachter het geluid dat u nog kunt horen bij die frequentie. Hoe lager de lijn, des te harder het geluid moet voor u om een frequentie te kunnen horen.

Uitgedrukt in decibel

Het audiogram wordt uitgezet naar het gehoor van een gemiddeld mens. 0dB is het zachtste geluid dat iemand van 18 jaar met een normaal gehoor kan horen. De lijn die uiteindelijk voor u in het audiogram komt, is uw hoordrempel. Ligt de hoordrempel bij 25dB of meer, dan is er een bepaalde vorm van gehoorverlies.

25-40dB: U heeft een lichte vorm van gehoorverlies
40-55dB: U heeft een matige vorm van gehoorverlies
55-70dB: U heeft matig tot ernstig gehoorverlies
70-90dB: U heeft ernstig gehoorverlies
Vanaf 90dB en hoger: U heeft een zeer ernstig gehoorverlies.

Hoe verkrijgt men een audiogram?

Een audiogram kan op 3 manieren worden verkregen. Door testen via luchtgeleiding, met een koptelefoon of via beengeleiding, met een trilblokje achter tegen uw oor, beiden in een geluidsdichte kamer. Deze twee manieren leiden tot een toonaudiogram. Een spraakaudiogram test voor u de verstaanbaarheid van woorden wanneer deze worden uitgesproken in steeds heviger wordende ruis.

Een beeld van uw gehoor

Uw audiogram vormt een "beeld" van uw gehoor. Het geeft aan hoeveel uw gehoor afwijkt van een normaal gehoor en bepaalt waar het probleem kan zitten, indien u een gehoorverlies hebt. Onze audiciens adviseren u dan graag over mogelijke oplossingen voor uw gehoor.