Gehooradviesgesprek

In het gehooradviesgesprek bespreekt u samen met onze audicien de uitkomsten van de hoortest. Op basis van deze uitkomsten zal onze audicien u adviseren over de mogelijke oplossingen voor uw gehoor. Indien blijkt dat een hoortoestel de beste oplossing biedt, krijgt u de uitleg en informatie over de verschillende mogelijkheden.
Samen op zoek naar de beste oplossing

Vaak willen mensen een zo klein mogelijk, liefst onzichtbaar hoortoestel. Dat is niet altijd mogelijk. Voor eenvoudige luistersituaties volstaat een simpele techniek. Deze wordt steeds geavanceerder, naarmate er meer nodig is om beter te horen. Samen bespreken we welk soort hoortoestel het beste combineert met uw testresultaten en uw leefsituatie. Daarbij is ook aandacht voor de uitvoering; formaat, kleur en dergelijke. Natuurlijk zullen wij ook de kosten met u bespreken.

Proefperiode starten

Als u besluit om een proefperiode te starten, bestellen wij de benodigde hooroplossing. Want natuurlijk mag u eerst de hoortoestellen uitproberen en gaan wij ervoor zorgen dat de instellingen zo staan dat u de meest natuurlijke geluidservaring beleeft.